MENU

RÄTTSLIGA ANMÄRKNINGAR

REGLER OCH VILLKOR FÖR TILLGÅNG TILL HEMSIDAN

Tillgång till hemsidan är tillåten bara om de aktuella villkoren och reglerna accepteras. Vid användning av sidan antas det att villkoren är accepterade:

Den nuvarande hemsidan och all information som finns på den, inkluderat namn, bilder, fotografier och reproduktion av fotografier, logos och varumärke tillhör SMEG S.p.A eller dess samarbetspartners och är skyddade genom varumärkning och patent.
Ingen annan part har rätt att använda ovan nämnda egendom. All överträdelse kommer att anmälas av SMEG S.p.A baserat på lagen om varumärkesskydd, patent och orättvis konkurrens

Produkterna som presenteras på hemsidan produceras och levereras efter tillgänglighet och publicering på sidan innebär inte någon form av garanti för tillgänglighet, försäljning, specifika önskemål eller anpassning till speciella lagar.

SMEG S.p.A och dess samarbetspartners kan inte på något sätt hållas ansvariga, om inte annat anges i ett skrivet kontrakt, för några skador som kan uppstå från omöjlighet att använda sidan och inte heller av förlust av data som på något sätt är kopplad till användningen av sidan.

Sidan kan innehålla tekniska specifikationer som inte är korrekta eller innehålla typografiska fel som rättas till så snart som möjligt av SMEG S.p. A. Uppdatering av information på sidan kan ske senare än verkliga modifieringar som görs på produkterna eller detaljer som berör produkterna.

SMEG S.p.A kan när som helst och utan varning göra modifieringar av reglerna och villkoren för användning av sidan och tillgången till sidan.

SMEG S.p.A hålls inte ansvariga för innehållet av sidor som länkas till Internet sidan och inte heller för problem som kan uppstå genom fel länkade sidor. Det är absolut förbjudet att länka sig till sidan.

SMEG S.P.A. divulga todos sus productos en esta Web. Esto no significa que todos los productos se comercializan en cada país, tampoco significa que SMEG vaya a comercializar todos los productos en cada país, o que estos productos –de ser comercializados– vayan a estar inmediatamente disponibles en cualquier país específico. Se invita los usuarios a que contacten directamente con la oficina central de SMEG S.p.A. para informarse de cualquier actualización o modificación que les sea necesaria.

Nuvarande regler och villkor för tillgång till sidan är styrd av Italiensk lag och alla eventuella dispyter som kan uppstår genom användandet av sidan kommer att tas upp för rättskipning i Tribunale di Reggio Emilia, Italien.

ANVÄNDARE SOM INTE ACCEPTERAR REGLERNA OCH VILLKOREN FÖR TILLGÅNG TILL SIDAN RÅDS ATT AVBRYTA ANVÄNDANDET OMEDELBART.

Om ytterligare information krävs skriv till smeg@smeg.it

2014 Smeg S.p.A. © - P.iva 01555030350
Sverige
Italia United Kingdom Other countries France Deutschland Netherland España Sverige Русский